Subactivitatea SA 6.1

Subactivitatea 6.1 are ca scop monitorizarea funcționării și dezvoltării activității firmelor înființate, în vederea asigurării sustenabilității pe piața de afaceri, având rolul de a aprecia modalitatea în care întreprinderea își realizează obiectivele asumate prin planul de afaceri.