Proiect de modificare a D112, din 02 octombrie 2020

logo_Antreprenori SMART

Un nou proiect de ordin pentru modificarea D 112 a fost publicat in 02.10.2020.

Modificarile vizeaza:

• introducerea unor noi casete în Anexa 1.1. – Anexa angajator, Secțiunile C2, C3, E2 și E3, în vederea centralizării separate a concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura carantinării sau măsura izolării;

• introducerea unor noi casete în Anexa 1.2. – Anexa asigurat – Secțiunea B.4, pentru declararea distinctă a bazelor de calcul ale indemnizațiilor acordate în baza dispozițiilor art. XI alin. (11) din O.U.G. nr. 30/2020 și în baza dispozițiilor art. 1 alin. (4) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, precum și a contribuției de asigurări sociale aferente;

• actualizarea unor casete din Anexa 1.2. – Anexa asigurat – Secțiunea B.1., în vederea includerii prevederilor art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, prevederilor O.U.G. nr. 120/2020, precum și a prevederilor O.U.G. nr. 147/2020;

• actualizarea unor casete din Anexa 1.2. – Anexa asigurat – Secțiunea B.4. Centralizator, în vederea includerii prevederilor art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, prevederilor O.U.G. nr. 120/2020 precum și a prevederilor O.U.G. nr. 147/2020;

• introducerea în Nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4 a formularului, a unor noi tipuri de asigurați, după cum urmează:

a) Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin.(4) din O.U.G. nr. 132/2020, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj;

b) Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 3 alin. (1) din OUG 132/2020, pentru care nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă;

c) Salariat care beneficiază de indemnizația acordată potrivit O.U.G. nr. 147/2020;

d) Persoane fizice ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute că urmare a concedierii colective, conform legii, care primesc sume reprezentând plăți compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate;

e) Modificarea denumirii tipului de asigurat 5 – Persoane fizice disponibilizate prin concedieri colective, care primesc compensații bănești individuale, suportate din fondul de salarii, potrivit dispozițiilor prevăzute în contractul de muncă;

f) Persoane fizice, care încasează venituri din salarii și asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii și asimilate salariilor și care nu se regăsesc, în perioada de raportare, în celelalte tipuri de asigurați prevăzute în Nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4. Acest tip de asigurat va fi utilizat numai în situația intervențiilor legislative care conduc la modificarea prezentului ordin, astfel încât până la amendarea în mod corespunzător a ordinului și a aplicației informatice, angajatoriil/plătitorii de venituri să își îndeplinească în termenul legal obligațiile declarative.

• introducerea în Anexa 5 – Nomenclatorul ”Indicativ condiții speciale”, a două noi valori aferente celor două noi locuri de muncă în condiții speciale, introduse prin Legea nr. 234/2019 și O.U.G. nr. 10/2020;

• Modificări de natură tehnică care constau în actualizarea corespunzătoare a anexelor și a instrucțiunilor la ordin potrivit aspectelor semnalate de utilizatorii declarației.

Acestea au fost introduse ca urmare a intrarii in vigoare a urmatoarelor acte:

  • Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
  • Legea nr. 234/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic;
  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de SARS-CoV-2;
  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajaților în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;
  • Legea nr. 188/2020 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
  • precum și de necesitatea actualizării anexelor și instrucțiunilor de completare, în funcție de problemele semnalate din practică.

Sursa: https://www.contzilla.ro/nou-proiect-de-modificare-a-d112-din-02-octombrie-2020/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *