Opinia Nationala – Start in Business pentru Antreprenorii SMART

In cadrul Etapei a II-a a ProiectuluiAntreprenori SMART – Tineri Responsabili, Ambitiosi, Motivati, de Succes” s-au semnat primele Contracte de Subventie si au fost acordate primeletranse de finantare.

Asociatia ”Societatea Nationala Spiru Haret pentru Educatie, Stiinta si Cultura”, in calitate de Beneficiar al Proiectului, POCU/82/3/7/, Cod SMIS: 104098, finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, a demarat incepand cu a doua jumatate a lunii martie 2019, implementarea subactivitatii SA 5.1 Infiintare firme, acordare subventii si monitorizarea implementarii planurilor de afaceri.

In cadrul acestei subactivitati Expertii Consultanta Antreprenoriala sub indrumarea Coordonatorului Activitate mentorat, infiintare si monitorizare firme, impreuna cu Consilierul Juridic, analizeaza si verifica documentele de infiintare a firmelor si dupa constatarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate, acestia vor incheia cu fiecare antreprenor un Contract de Subventie, care sta la baza acordarii primei transe de finantare. Beneficiarii ajutorului de minimis vor face dovada ca respecta principiile economicitatii, eficientei si eficacitatii, pentru toate achizitiile de lucrari, bunuri si/sau servicii.

Aceasta subactivitate debuteaza la momente diferite pentru fiecare antreprenor, in functie de incheierea activitatii de consultanta/mentorat,iar pana la 30 iunie 2019 se vor acorda primele transe de Subventie catre toti castigatorii Competitiei Planurilor de Afacerit

Prima transa de Subventie poate fi de maximum 75% din valoarea aprobata a Bugetului Planului de Afaceri, castigator in Competitia de Planuri de Afaceri. Aceasta va fi acordata dupa semnarea Contractului de Subventie. Ulterior acordarii primei transe din Subventie, echipa de experti va urmari modul in care sumele din Subventie sunt cheltuite, eligibilitatea cheltuielilor firmei, existenta fizica a echipamentelor achizitionate si existenta documentelor care atesta realizarea serviciilor achizitionate.

Cea de-a doua transa de Subventie se va acorda intr-o perioada de maximum 12 luni de la primirea primei transe, dupa evaluarea criteriilor de performanta si atingerea obiectivelor asumate prin Contractul de Subventie, respectiv venituri din activitatea finantata (cu codul CAEN principal din Planul de Afaceri aprobat) reprezentand minimum 30% din valoarea transei initiale.

Expertii Consultanta Antreprenoriala vor monitoriza implementarea Planurilor de Afaceri, pentru fiecare firma ce le-a fost repartizata si vor intocmi la intervale stabilite Rapoarte de Monitorizare: Fisa de vizita de monitorizare a firmei, Raport lunar de monitorizare a firmei si Raport lunar de verificare a utilizarii subventiei.

De asemenea acestia vor verifica documentele financiar-contabile (achizitii, vanzari, state de salarii, dovada platii salariilor si contributiilor aferente, datorii si creante, balante de verificare, respectarea cheltuielor prevazute in Bugetul Planului de Afaceri, etc.) si vor realiza vizite de monitorizare la sediile firmelor, in cadrul carora vor efectua verificari si vor documenta activitatile prin fotografii. Monitorizarea firmelor de catre echipa de Experti va continua si dupa acordarea transei finale de Subventie.

Contractul de Subventie, cat si alte informari utile pentru noul val de Antreprenori SMART, sunt disponibile pe websiteul http://antreprenorismart.ro/ si pe Portalul http://portal.antreprenorismart.ro/.

In luna martie 2019, in cardul Proiectului Antreprenori SMART – Tineri Responsabili, Ambitiosi, Motivati, de Succes”, au fost semnate primele Contracte de Subventie, pentru acordarea primei transe de finantare. Mentionam faptul ca finantarile START-UP-urilor se deruleaza conform Diagramei Gant a activitatilor Proiectului.

In perioada urmatoare se va desfasura primul Eveniment de sustinere si promovare a START-UP-urilor, conform SA 7.2 Campanie de organizare de evenimente de sustinere si promovare intreprinderi avand ca scop principal sustinerea si promovarea pe piata locala si nationala a firmelor infiintate prin proiect si produsele/serviciile acestora, prin mecanisme inovatoare si incurajarea crearii de parteneriate.

Mult succes Antreprenorilor SMART in aceasta etapa importanta privind implementarea Planurilor de Afacer!

Expert PR, Loredana MEGA

Manager Proiect, Marin CRUCERU

Telefon: 021.312.23.01

E-mail: antreprenorismart@gmail.com

https://www.facebook.com/antreprenorismart

https://www.linkedin.com/company/antreprenori-smart/

http://antreprenorismart.ro

Articol publicat  in Opinia Nationala, nr. 854/ 26 martie 2019, pag.2.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *