Ce presupune suspendarea contractului individual de munca?

Suspendarea contractului individul de munca poate intervenii de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.

Ce efecte produce suspendarea asupra contractului individual de munca?

·         Suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator;

·         Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele prezentate anterior, daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne;

·         In cazul suspendarii contractului din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de salariat.

In cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *