Facilitati fiscale – noutati legislative Legea 112 din 08.07.2020

In MOF 600/08.07.2020 a fost publicata Legea 114/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, precum si pentru modificarea altor acte normative.

Se extinde termenul obligatiilor bugetare care pot fi restructurate de la cele scadente la 31 martie 2020 cat era prevazut in OUG 90/2020 pana la cele scadente la 31 iulie 2020 (prevederile OUG 90/2020 se pot gasi AICI.)

Potrivit noii legi, in scopul revitalizarii si evitarii deschiderii procedurii insolventei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu exceptia institutiilor publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a unitatilor administrativ-teritoriale, aflati in dificultate financiara si pentru care exista riscul intrarii in insolventa, isi pot restructura obligatiile bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii.

Sunt obligatii bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 si obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie dupa data de 1 august 2020 aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 iulie 2020, precum si obligatiile fiscale principale scadente in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare si data de 31 iulie 2020 inclusiv.

Restructurarea obligatiilor bugetare se aplia si pentru obligatiile bugetare principale si accesorii stabilite de alte organe decat organele fiscale, precum si pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale dupa data de 1 august 2020 pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

Solicitarea de restructurare se poate depune pana la data de 31 decembrie 2020, sub sanctiunea decaderii.

Sursa: https://www.contzilla.ro/facilitati-fiscale-noutati-legislative-legea-112-din-08-07-2020/

Modificari legislative de interes

Mai multe modificari asteptate de mediul economic au fost publicate in Monitorul Oficial si intra in vigoare in data de 05 iulie 2020.

·         Prin Legea nr. 102/2020 se abroga art. 14 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificari ulterioare ce stabileau ca o persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat doar intr-o singura societate cu raspundere limitata.

Prin urmare, in urma abrogarii acestei restrictii, o persoana fizica sau o persoana juridica poate sa fie asociat unic la mai multe societati cu raspundere limitata. Legea nu impune un numar maxim.

·         Se abroga, de asemenea, interdictia ca in aceeasi incapere sa aiba sediu social doar o singura societate.

Practic, dupa intrarea in vigoare a Legii, in aceeasi incapere vor putea co-exista sedii sociale apartinand mai multor societati. Legea nu impune un numar maxim.

·         Nu se mai solicita acordul vecinilor atunci cand se infiinteaza o societate cu sediul social intr-un ansamblu rezidential, cu destinatia de locuinte.

De asemenea, de curand a mai aparut o modificare legislativa care elimina obligatia persoanelor fizice de a depune declaratia privind beneficiarul real.

ONRC nu mai solicita 3 documente incepand cu 06 iulie 2020

Comunicat ONRC, 03.07.2020

Începând cu data de 06 iulie 2020, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 102/02.07.2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 583/02.07.2020, Partea I:

NU se mai depune declarația pe proprie răspundere a persoanei fizice/persoanei juridice privind calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată (dispozițiile art. 14 din Legea nr.31/1990 au fost abrogate).

NU se mai solicită depunerea declarației pe proprie răspundere în formă autentică privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social (dispozițiile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 au fost abrogate).

NU se mai depune avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, în cazul în care la sediul social nu se desfășoară activitate. Administratorul sau, după caz, administratorii va/vor da o declarație pe propria răspundere în acest sens (conform art. 17 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, nou introdus prin Legea nr. 102/2020), doar în situaţia în care declarația-tip pe proprie răspundere dată în temeiul Legii nr. 359/2004 este semnată de asociați/acționari/membri.

Sursa: https://www.contzilla.ro/onrc-nu-mai-solicita-3-documente-incepand-cu-06-iulie-2020/

Care sunt domeniile in care continua restrictiile si dupa 1 iulie 2020?

logo_Antreprenori SMART

Lista activitatilor pentru care se aplica in continuare restrictii in cursul lunii iulie (pana la prevederi ulterioare) este cuprinsa in Ordinele 1106/1107/1108 din 01.07.2020 si redata mai jos :

• Organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise cu un număr de peste 500 de persoane, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, indiferent de numărul de persoane;

• Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 500 de spectatori cu locuri pe scaune;

•Activitatea de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, precum și activitățile de pregătire fizică în spații închise pentru practicanții sporturilor de contact;

• Organizarea de evenimente private în spații închise, care se desfășoară cu participarea a peste 20 de persoane;

• Organizarea de evenimente private în spații deschise, care se desfășoară cu participarea a peste 50 de persoane;

• Zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre Belgia, Franța, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020 cu excepțiile prevăzute la art. 4 pct. 3 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020, cu modificările și completările ulterioare;

• Servirea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor;

• Activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea localuri publice din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici care nu funcționează în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber;

• Exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri și a cinematografelor din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici;

• Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri;

• Organizarea și desfășurarea de cursuri/activități din unitățile de nivel universitar, precum și activitățile specifice fiecărei instituții de învățământ superior.

Sursa: https://www.contzilla.ro/care-sunt-domeniile-in-care-continua-restrictiile-si-dupa-1-iulie-2020/

Oficial! S-a prelungit pana la 25.10.2020 termenul pana la care nu se calculeaza penalitati – OUG 99/2020

In MOF 551 din 25.06.2020 a fost publicata OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene:

  •  platitorii de impozit specific nu datoreaza impozit specific pentru o perioada de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acestei ordonante;
  • declararea si plata impozitului specific aferent semestrului 1 al anului 2020 se efectueaza pana la data de 25 octombrie 2020 inclusiv sunt scutite de TVA cu drept de deducere livrarile de masti si ventilatoare medicale pana la data de 1 octombrie 2020;
  • se aplica o bonificatie de 10% pentru plata impozitului pe profit si micro pana la scadentele obisnuite – 25 iulie si 25 octombrie, aferente trimestrului 2 si 3;
  •  se proroga pana la 25 octombrie 2020 termenul pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, conform Codului de procedura fiscala, pentru obligatiile fiscale care au devenit scadente dupa data de 21 martie 2020.

Aceasta masura initial urma sa se finalizeze in termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta, apoi a fost prelungita pana la 25 iunie 2020.

Citeste si http://portal.antreprenorismart.ro/atentie-25-iunie-limita-pentru-dobanzi-penalitati-de-intarziere-executare-silita/

Cele 8 plafoane fiscale actualizate la 2020

Iata mai jos o lista cu cele 8 plafoane fiscale care se aplica incepand cu 1 ianuarie 2020, actualizate in functie de cursul valutar de la 31.12.2019.

Mai jos sunt cele doua cursuri avute in vedere la calculul noilor plafoane fiscale:

A. Cursul valutar publicat la 31 decembrie 2019 pentru eur : 4,7793 lei/eur.

B. Cursul valutar valabil pentru 31 decembrie 2019 (publicat in 30 decembrie 2019) : 4,7785 lei/eur.

Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi – cifra de afaceri sub 1.000.000 euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in EUR este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile. In baza unei circulare MFP valabile pentru anii precedenti se considera cursul publicat in 31.12.2019- deci 4,7793 lei/eur prin urmare plafonul este: 4.779.300 lei.

Plafonul pentru care ai obligatia de a te inregistra ca platitor de TVA – cifra de afaceri: 88.500 eur. Mai precis, persoana impozabila stabilita in Romania a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 88.500 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special de scutire).

Plafonul pentru a trece de la TVA la incasare la TVA normal – cifra de afaceri: 2.250.000 lei.

Nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania – achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc printre altele si conditia ca valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR (34.000 lei la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii).

Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de TVA la platitor lunar – este cifra de afaceri de 100.000 euro (contravaloarea in lei se determina pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2019 respectiv -publicat in 30.12.2019). Astfel plafonul la 2020 este de 477.850 lei.

Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator, au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real (cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 EUR este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfarsitul anului fiscal 2019). Cursul mediu anual pe 2019 la eur a fost 4,7452 , prin urmare echivalentul in lei al plafonului este 474.520 lei.

Pentru vanzari la distanta, plafonul de la art. 275 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal este de 35.000 euro (contravaloarea in lei se stabileste pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderarii si se rotunjeste la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, cand cifra sutelor este egala cu sau mai mare decat 5, si prin reducere, cand cifra sutelor este mai mica decat 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.)

Plafonul pentru servicii electronice pentru care se poate aplica regimul general al serviciilor este de 10.000 eur, in echivalent lei 46.337 lei (valoarea echivalentă în moneda națională a statelor membre a sumei menționate la alin. (8) lit. c) se calculează prin aplicarea ratei de schimb publicate de Banca Centrală Europeană la data adoptării Directivei (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță. Pentru România, valoarea echivalentă în moneda națională este de 46.337 lei -art. 278 alin. (12) Cod fiscal).

Sursa: https://www.contzilla.ro/tag/plafon-trecere-la-tva-lunar-2020/

Carta Diversitatii din Romania

Publicatia exploreaza conceptul de management al diversitatii la locul de munca, cu un accent
deosebit pe companiile romanesti.

Despre Carta Diversitatii

Carta Diversitatii din Romania urmeaza modelele de succes existente in alte state europene si are la baza un set de principii generale, asumate voluntar de catre semnatar cu scopul de a promova diversitatea, non-discriminarea, incluziunea si egalitatea de sanse la locul de munca. (…)
Obiectivul sau principal a fost sa dezvolte o viziune mai structurata si conceptualizata a initiativelor diversitatii in mediul de lucru romanesc si sa examineze de ce liderii de afaceri percep managementul diversitatii ca fiind un contribuitor important la avantajul lor competitiv in mediul economic si social de astazi. (…)
Documentul poate fi asumat in egala masura de companii, IMM-uri, organizatii non-guvernamentale,  institutii publice, asociatii patronale, asociatii de business, institutii academice etc.

Sursa: https://www.cartadiversitatii.ro/

Cum sa iti adaptezi afacerea dupa schimbarile aduse de pandemie

logo_Antreprenori SMART

Relatiile sociale au crescut in importanta

Brandurile si afacerile romanesti isi pot promova produsele si/sau serviciile vizand un studiu reprezentativ national urban.
Desi consumatorii sunt mai critici, mai apatici si mai greu de multumit, relatiile sociale au crescut in importanta, arata studiul Reveal Marketing Research.
Studiul este reprezentativ national urban, completat de 1010 respondenti (in lunile aprilie, respectiv mai) si marja de eroare este de +/-3%.

Sursa: https://www.startupcafe.ro/idei-antreprenori/consumatori-promovare-brand-covid-pandemie.htm

Atentie! 25 iunie-limita pentru dobanzi, penalitati de intarziere, executare silita

Va reamintim in acest articol prevederile OUG 90/2020 care a adus o prelungire de cateva zile termenul pana la care nu se vor considera restante anumite obligatii si nu vor incepe masurile de executare silita.

Astfel, una din primele masuri fiscale care au fost luate la inceputul starii de urgenta – si publicate prin OUG 29 din 21 martie 2020, a fost ca pana intr-un termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta (adica pana in 15 iunie 2020, 13 iunie fiind zi nelucratoare):

  • pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate până la 30 de zile de încetarea starii de urgenta nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere.
  • aceste obligațiile fiscale nu sunt considerate obligații fiscale restante.
  • se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

Apoi, prin OUG 90 din 27 mai 2020 a fost prelungit acest termen până la data de 25 iunie 2020 inclusiv.

Sursa: https://www.contzilla.ro/2020/06/11/

1 2 3 10