ANTREPRENORII SMART LA STARTUL UNEI NOI ETAPE

A demarat o noua etapa in cadrul proiectului Antreprenori SMART – Tineri Responsabili, Ambitiosi, Motivati, de Succes”, Cod SMIS 104098, ce consta in acordarea de sprijin pentru infiintarea firmelor si acordarea de subventii!

 

Asociatia ”Societatea Nationala Spiru Haret pentru Educatie, Stiinta si Cultura”, in calitate de beneficiar al proiectului, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, a demarat in luna ianuarie 2019 noi subactivitati, pornind de la obiectivul general al proiectului, respectiv sustinerea antreprenoriatului prin infiintarea de intreprinderi cu profil non-agricol in mediul urban si crearea de noi locuri de munca

Conform Graficului de Activitati al proiectului, in perioada 01 noiembrie – 31 decembrie 2018, s-a derulat subactivitatea SA 3.2 Desfasurare Stagii practica. Câstigatorii Competitiei Planurilor de Afaceri au desfasurat activitatea de practica la partenerii de practica. Fiecare Stagiar a beneficiat de indrumarea unui mentor din cadrul partenerului de practica si a fost monitorizat de o echipa de experti in consultanta antreprenoriala, din cadrul proiectului. Toti cei 39 de stagiari, repartizati la 37 de mentori, au parcurs stagiul in luna Decembrie 2018, pe baza Programului individual de practica. Parcurgerea acestui stagiu a reprezentat o conditie obligatorie pentru trecerea in etapa urmatoare, cea de infiintare de intreprinderi.

Luna ianuarie 2019 a debutat cu o noua activitate importanta pentru antreprenorii selectati in urma Competitiei de Planuri de Afaceri, respectiv A.5 Acordarea de sprijin pentru infiintarea firmelor si acordarea de subventii. Acesta cuprinde doua subactivitati SA 5.1 Infiintare firme, acordare subventii si monitorizarea implementarii planurilor de afaceri si SA 5.2 Acordare de sprijin pentru infiintarea firmelor in cadrul unor sesiuni de consultanta/mentorat.

In cadrul primei subactivitati câstigatorii competitiei vor beneficia de indrumare in vederea infiintarii firmelor. Ulterior infiintarii firmelor, echipa de experti va analiza documentele de infiintare si conditiile de eligibilitate, cu scopul incheierii contractelor de subventii si acordarea primei transe din subventie, respectiv maximum 75% din valoarea aprobata initial prin Panul de Afaceri.

Transa a doua din subventie va fi acordata intr-o perioada de maxim 12 luni de la infiintarea firmelor, cu conditia ca acestea sa atinga obiectivele asumate prin contractul de subventie, respectiv venituri reprezentând minim 30% din valoarea transei initiale.

A doua subactivitate presupune acordarea de consultanta/metorat pentru câstigatorii Competitiei Planurilor de Afaceri, atât in vederea identificarii celor mai avantajoase forme juridice de infiintare a firmelor, cât si pentru consolidarea aptitudinilor antreprenoriale si manageriale. In acest context au avut loc primele intâlniri informative, pe 16 ianuarie 2018 la Campulung- sediul secundar al proiectului Facultatea de Stiinte Economice – USH, si respectiv 17 ianuarie 2018 la Bucuresti, sediul principal al proiectului- sediul central USH – Str. Ion Ghica, nr.13. La aceste intâlniri au participat echipa de experti in consultanta antreprenoriala, echipa de management a proiectului si antreprenorii. Acestia au fost informati despre etapele urmatoare, pe care trebuie sa le parcurga in vederea implementarii Planului de Afaceri si le-a fost prezentat expertul in consultanta antreprenoriala dedicat fiecaruia. De asemenea au primit raspunsuri si clarificari la intrebarile adresate.

Pentru a veni in sprijinul nevoii de informare si promovare a antreprenorilor, in luna ianuarie debuteaza si subactivitatea SA 7.2 Campanie de organizare de evenimente de sustinere si promovare intreprinderi. Aceasta subactivitate se va desfasura pâna in decembrie 2020 si consta in organizarea a patru evenimente de sustinere si promovare a firmelor infiintate prin proiect, precum si a produselor/ serviciilor acestora. In cadrul acestor evenimente vor fi invitati antreprenori de succes, care vor impartasi din experienta lor, obiectivele acestora fiind de a sprijinii antreprenorii, de a crea parteneriate si de a realiza schimbul de experienta intre antreprenori. Participantii la cele patru evenimente, vor fi invitati sa completeze un chestionar, ce va fi parte a unui studiu, ce va debuta in luna iulie, in cadrul subactivitatii SA 7.3 Efectuarea unei analize si elaborarea unui studiu privind impactul programelor de sprijin a antreprenoriatului asupra mediului de afaceri in regiunea de implementare Sud Muntenia.

Detalii referitoare modul de implementare a activitatilor ce urmeaza sa se desfasoare in cadrul proiectului vor fi disponibile pe websiteul http://antreprenorismart.ro/, cât si pe Portalul http://portal.antreprenorismart.ro/.

Mult succes in implementarea Planurilor de Afaceri antreprenorilor SMART!

Expert PR

Loredana POPESCU

Manager Proiect

Marin CRUCERU

Telefon: 021.312.23.0

E-mail: officeantreprenorismart@gmail.com

https://www.facebook.com/antreprenorismart

https://www.linkedin.com/company/antreprenori-smart/

http://antreprenorismart.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *