Fisa de platitor simplificata, disponibila in SPV incepand cu 1 iulie 2020

logo_Antreprenori SMART

Incepnd cu data de 1 iulie 2020 a fost implementat, pentru contribuabilii persoane juridice si persoane fizice identificate prin CUI/CIF, posibilitatea de a solicita, prin intermediul platformei Spatiul Privat Virtual (S.P.V.), fisa pe platitor simplificata.

Simplificarea fisei pe platitor a avut drept scop istorizarea (separarea) datelor care nu mai prezinta interes, in sensul ca nu vor mai fi vizualizate informatii cu privire la creantele fiscale care au fost stinse, se arata intr-un comunicat al DGRFP Galati, din 15.07.2020.

De asemenea, in cazul contribuabililor care nu inregistreaza obligatii fiscale restante sau sume platite in plus, ori acestea sunt inregistrate doar pe parcursul anului curent, fisa pe platitor simplificata va cuprinde informatii de la data de 1 ianuarie a anului in care este pusa la dispozitie fisa.

Raportarile contabile la 30 iunie 2020 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana cel mai tarziu la data de 30 septembrie 2020.

Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2020 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din legea contabilitatii.

Sursa: https://www.contzilla.ro/raportarile-contabile-semestriale-obligatorii-pentru-firmele-cu-ca-peste-220-000-lei-se-vor-depune-pana-la-30-septembrie-2020/

Raportarile contabile semestriale – obligatorii pentru firmele cu CA peste 220.000 lei se vor depune pana la 30 septembrie 2020

Ministerul de Finante a publicat proiectul de ordin pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30.06.2020.

Cine are obligatia depunerii bilantului semestrial ?

  • entitatile care aplica OMFP 1.802/2014 care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.
  • persoanele care aplica OMFP 2.844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Acestea se aplica inclusiv operatorilor economici al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Raportarile contabile la 30 iunie 2020 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pana cel mai tarziu la data de 30 septembrie 2020.

Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2020 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din legea contabilitatii.

Sursa: https://www.contzilla.ro/raportarile-contabile-semestriale-obligatorii-pentru-firmele-cu-ca-peste-220-000-lei-se-vor-depune-pana-la-30-septembrie-2020/

Microintreprinderile care efectueaza plata impozitului pe venit beneficiaza de o bonificatie de 10%

logo_Antreprenori SMART

Microintreprinderile care efectueaza plata impozitului pe venit pe trimestrul II al anului 2020, pana la 25 iulie 2020, beneficiaza de o bonificatie de 10%.

Baza legala : OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

„Contribuabilii platitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare si plata prevazut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si contribuabilii platitori de impozit pe venitul microintreprinderilor, care achita impozitul datorat trimestrial/plata anticipata trimestriala pana la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiaza de o bonificatie de 10% calculata asupra impozitului datorat trimestrial/platii anticipate trimestriale.”

Sursa: https://www.contzilla.ro/atentie-la-calculul-impozitului-micro-pe-trimestrul-2-bonificatie-10-pentru-plata-pana-la-25-07-2020/

Facilitati fiscale – noutati legislative Legea 112 din 08.07.2020

In MOF 600/08.07.2020 a fost publicata Legea 114/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, precum si pentru modificarea altor acte normative.

Se extinde termenul obligatiilor bugetare care pot fi restructurate de la cele scadente la 31 martie 2020 cat era prevazut in OUG 90/2020 pana la cele scadente la 31 iulie 2020 (prevederile OUG 90/2020 se pot gasi AICI.)

Potrivit noii legi, in scopul revitalizarii si evitarii deschiderii procedurii insolventei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu exceptia institutiilor publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a unitatilor administrativ-teritoriale, aflati in dificultate financiara si pentru care exista riscul intrarii in insolventa, isi pot restructura obligatiile bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii.

Sunt obligatii bugetare principale restante la data de 31 iulie 2020 si obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie dupa data de 1 august 2020 aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 iulie 2020, precum si obligatiile fiscale principale scadente in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare si data de 31 iulie 2020 inclusiv.

Restructurarea obligatiilor bugetare se aplia si pentru obligatiile bugetare principale si accesorii stabilite de alte organe decat organele fiscale, precum si pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale dupa data de 1 august 2020 pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

Solicitarea de restructurare se poate depune pana la data de 31 decembrie 2020, sub sanctiunea decaderii.

Sursa: https://www.contzilla.ro/facilitati-fiscale-noutati-legislative-legea-112-din-08-07-2020/

10 unelte DIGITALE de business pentru afacerea ta

Solutiile digitale au transformat radical mediul de afaceri la nivel mondial in ultimii ani.

In ultimele patru luni, odata cu aparitia pandemiei de Covid-19, a devenit si mai clara importanta adoptarii unor solutii digitale ( ONLINE ), care au permis companiilor de orice dimensiune sa-si continue activitatea si sa diminueze impactul crizei asupra business-ului. Citeste mai multe despre solutii pentru MM-uri pentru optimizarea activitatii si pentru a identifica noi canale de vanzare: https://start-up.ro/10-unelte-de-business-pentru-afacerea-ta/

Modificari legislative de interes

Mai multe modificari asteptate de mediul economic au fost publicate in Monitorul Oficial si intra in vigoare in data de 05 iulie 2020.

·         Prin Legea nr. 102/2020 se abroga art. 14 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificari ulterioare ce stabileau ca o persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat doar intr-o singura societate cu raspundere limitata.

Prin urmare, in urma abrogarii acestei restrictii, o persoana fizica sau o persoana juridica poate sa fie asociat unic la mai multe societati cu raspundere limitata. Legea nu impune un numar maxim.

·         Se abroga, de asemenea, interdictia ca in aceeasi incapere sa aiba sediu social doar o singura societate.

Practic, dupa intrarea in vigoare a Legii, in aceeasi incapere vor putea co-exista sedii sociale apartinand mai multor societati. Legea nu impune un numar maxim.

·         Nu se mai solicita acordul vecinilor atunci cand se infiinteaza o societate cu sediul social intr-un ansamblu rezidential, cu destinatia de locuinte.

De asemenea, de curand a mai aparut o modificare legislativa care elimina obligatia persoanelor fizice de a depune declaratia privind beneficiarul real.

ONRC nu mai solicita 3 documente incepand cu 06 iulie 2020

Comunicat ONRC, 03.07.2020

Începând cu data de 06 iulie 2020, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 102/02.07.2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 583/02.07.2020, Partea I:

NU se mai depune declarația pe proprie răspundere a persoanei fizice/persoanei juridice privind calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată (dispozițiile art. 14 din Legea nr.31/1990 au fost abrogate).

NU se mai solicită depunerea declarației pe proprie răspundere în formă autentică privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social (dispozițiile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 au fost abrogate).

NU se mai depune avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, în cazul în care la sediul social nu se desfășoară activitate. Administratorul sau, după caz, administratorii va/vor da o declarație pe propria răspundere în acest sens (conform art. 17 alin. (6) din Legea nr. 31/1990, nou introdus prin Legea nr. 102/2020), doar în situaţia în care declarația-tip pe proprie răspundere dată în temeiul Legii nr. 359/2004 este semnată de asociați/acționari/membri.

Sursa: https://www.contzilla.ro/onrc-nu-mai-solicita-3-documente-incepand-cu-06-iulie-2020/

Care sunt domeniile in care continua restrictiile si dupa 1 iulie 2020?

logo_Antreprenori SMART

Lista activitatilor pentru care se aplica in continuare restrictii in cursul lunii iulie (pana la prevederi ulterioare) este cuprinsa in Ordinele 1106/1107/1108 din 01.07.2020 si redata mai jos :

• Organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise cu un număr de peste 500 de persoane, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, indiferent de numărul de persoane;

• Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 500 de spectatori cu locuri pe scaune;

•Activitatea de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, precum și activitățile de pregătire fizică în spații închise pentru practicanții sporturilor de contact;

• Organizarea de evenimente private în spații închise, care se desfășoară cu participarea a peste 20 de persoane;

• Organizarea de evenimente private în spații deschise, care se desfășoară cu participarea a peste 50 de persoane;

• Zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre Belgia, Franța, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020 cu excepțiile prevăzute la art. 4 pct. 3 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020, cu modificările și completările ulterioare;

• Servirea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor;

• Activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea localuri publice din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici care nu funcționează în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber;

• Exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri și a cinematografelor din interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici;

• Activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri;

• Organizarea și desfășurarea de cursuri/activități din unitățile de nivel universitar, precum și activitățile specifice fiecărei instituții de învățământ superior.

Sursa: https://www.contzilla.ro/care-sunt-domeniile-in-care-continua-restrictiile-si-dupa-1-iulie-2020/