Oficial! S-a prelungit pana la 25.10.2020 termenul pana la care nu se calculeaza penalitati – OUG 99/2020

In MOF 551 din 25.06.2020 a fost publicata OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene:

  •  platitorii de impozit specific nu datoreaza impozit specific pentru o perioada de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acestei ordonante;
  • declararea si plata impozitului specific aferent semestrului 1 al anului 2020 se efectueaza pana la data de 25 octombrie 2020 inclusiv sunt scutite de TVA cu drept de deducere livrarile de masti si ventilatoare medicale pana la data de 1 octombrie 2020;
  • se aplica o bonificatie de 10% pentru plata impozitului pe profit si micro pana la scadentele obisnuite – 25 iulie si 25 octombrie, aferente trimestrului 2 si 3;
  •  se proroga pana la 25 octombrie 2020 termenul pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, conform Codului de procedura fiscala, pentru obligatiile fiscale care au devenit scadente dupa data de 21 martie 2020.

Aceasta masura initial urma sa se finalizeze in termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta, apoi a fost prelungita pana la 25 iunie 2020.

Citeste si http://portal.antreprenorismart.ro/atentie-25-iunie-limita-pentru-dobanzi-penalitati-de-intarziere-executare-silita/

Cele 8 plafoane fiscale actualizate la 2020

Iata mai jos o lista cu cele 8 plafoane fiscale care se aplica incepand cu 1 ianuarie 2020, actualizate in functie de cursul valutar de la 31.12.2019.

Mai jos sunt cele doua cursuri avute in vedere la calculul noilor plafoane fiscale:

A. Cursul valutar publicat la 31 decembrie 2019 pentru eur : 4,7793 lei/eur.

B. Cursul valutar valabil pentru 31 decembrie 2019 (publicat in 30 decembrie 2019) : 4,7785 lei/eur.

Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi – cifra de afaceri sub 1.000.000 euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in EUR este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile. In baza unei circulare MFP valabile pentru anii precedenti se considera cursul publicat in 31.12.2019- deci 4,7793 lei/eur prin urmare plafonul este: 4.779.300 lei.

Plafonul pentru care ai obligatia de a te inregistra ca platitor de TVA – cifra de afaceri: 88.500 eur. Mai precis, persoana impozabila stabilita in Romania a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 88.500 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special de scutire).

Plafonul pentru a trece de la TVA la incasare la TVA normal – cifra de afaceri: 2.250.000 lei.

Nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania – achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc printre altele si conditia ca valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR (34.000 lei la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii).

Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de TVA la platitor lunar – este cifra de afaceri de 100.000 euro (contravaloarea in lei se determina pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2019 respectiv -publicat in 30.12.2019). Astfel plafonul la 2020 este de 477.850 lei.

Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator, au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real (cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 EUR este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfarsitul anului fiscal 2019). Cursul mediu anual pe 2019 la eur a fost 4,7452 , prin urmare echivalentul in lei al plafonului este 474.520 lei.

Pentru vanzari la distanta, plafonul de la art. 275 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal este de 35.000 euro (contravaloarea in lei se stabileste pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderarii si se rotunjeste la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, cand cifra sutelor este egala cu sau mai mare decat 5, si prin reducere, cand cifra sutelor este mai mica decat 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.)

Plafonul pentru servicii electronice pentru care se poate aplica regimul general al serviciilor este de 10.000 eur, in echivalent lei 46.337 lei (valoarea echivalentă în moneda națională a statelor membre a sumei menționate la alin. (8) lit. c) se calculează prin aplicarea ratei de schimb publicate de Banca Centrală Europeană la data adoptării Directivei (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță. Pentru România, valoarea echivalentă în moneda națională este de 46.337 lei -art. 278 alin. (12) Cod fiscal).

Sursa: https://www.contzilla.ro/tag/plafon-trecere-la-tva-lunar-2020/

Carta Diversitatii din Romania

Publicatia exploreaza conceptul de management al diversitatii la locul de munca, cu un accent
deosebit pe companiile romanesti.

Despre Carta Diversitatii

Carta Diversitatii din Romania urmeaza modelele de succes existente in alte state europene si are la baza un set de principii generale, asumate voluntar de catre semnatar cu scopul de a promova diversitatea, non-discriminarea, incluziunea si egalitatea de sanse la locul de munca. (…)
Obiectivul sau principal a fost sa dezvolte o viziune mai structurata si conceptualizata a initiativelor diversitatii in mediul de lucru romanesc si sa examineze de ce liderii de afaceri percep managementul diversitatii ca fiind un contribuitor important la avantajul lor competitiv in mediul economic si social de astazi. (…)
Documentul poate fi asumat in egala masura de companii, IMM-uri, organizatii non-guvernamentale,  institutii publice, asociatii patronale, asociatii de business, institutii academice etc.

Sursa: https://www.cartadiversitatii.ro/

Cum sa iti adaptezi afacerea dupa schimbarile aduse de pandemie

logo_Antreprenori SMART

Relatiile sociale au crescut in importanta

Brandurile si afacerile romanesti isi pot promova produsele si/sau serviciile vizand un studiu reprezentativ national urban.
Desi consumatorii sunt mai critici, mai apatici si mai greu de multumit, relatiile sociale au crescut in importanta, arata studiul Reveal Marketing Research.
Studiul este reprezentativ national urban, completat de 1010 respondenti (in lunile aprilie, respectiv mai) si marja de eroare este de +/-3%.

Sursa: https://www.startupcafe.ro/idei-antreprenori/consumatori-promovare-brand-covid-pandemie.htm

Atentie! 25 iunie-limita pentru dobanzi, penalitati de intarziere, executare silita

Va reamintim in acest articol prevederile OUG 90/2020 care a adus o prelungire de cateva zile termenul pana la care nu se vor considera restante anumite obligatii si nu vor incepe masurile de executare silita.

Astfel, una din primele masuri fiscale care au fost luate la inceputul starii de urgenta – si publicate prin OUG 29 din 21 martie 2020, a fost ca pana intr-un termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta (adica pana in 15 iunie 2020, 13 iunie fiind zi nelucratoare):

  • pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate până la 30 de zile de încetarea starii de urgenta nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere.
  • aceste obligațiile fiscale nu sunt considerate obligații fiscale restante.
  • se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

Apoi, prin OUG 90 din 27 mai 2020 a fost prelungit acest termen până la data de 25 iunie 2020 inclusiv.

Sursa: https://www.contzilla.ro/2020/06/11/

S-a publicat – Prelungire somaj tehnic – OUG 70/2020

logo_Antreprenori SMART

In MOF 394/14.05.2020 a fost publicata OUG nr. 70 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative.

Cele mai asteptate sunt masurile legate de prelungirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

1.Acordarea indemnizațiilor de somaj tehnic prevăzute de art. XI și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 se prelungește și pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență și 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată doar în domeniile în care se vor menține restricțiile.

Asadar, se prelungesc :

  • indemnizatiile de somaj tehnic
  • indemnizatiile pentru PFA, II si IF pana la 31 mai 2020

2.Indemnizațiile acordate potrivit alin. (1) nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă.

3.Prevederile art. III-VII și X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. X și XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020, privind utilizarea poștei electronice ca unul din mijloacele de comunicare pentru solicitarea și acordarea drepturilor de asistență socială, de asigurări sociale de stat și de șomaj, se aplică, în continuare și după încetarea stării de urgență, pentru o perioadă de 30 de zile.

Masurile de sprijin incepand cu 1 iunie 2020 au fost publicate. OUG 92/2020

Atentie angajatori! Masurile de sprijin incepand cu 1 iunie 2020 au fost publicate. OUG 92/2020

In MOF din 29.05.2020 a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Prevederi:

Art. I.
(1) Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, precum și angajatorii ai căror angajați au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, în perioada stării de urgență sau alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare.

(2) Angajatorii prevăzuți la alin. (1) au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat fie de indemnizațiile prevăzute de art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, fie de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puțin unul se află sub incidența restricțiilor stabilite prin acte ale autorităților competente optează fie pentru aplicarea prevederilor alin. (1), fie pentru aplicarea art. X din prezenta ordonanță de urgență.

(5) De prevederile alin. (1) beneficiază și persoanele care au convenții individuale de muncă încheiate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare.

(6) Obligația prevăzută la alin. (2) nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

Art. II.
(1) Sumele prevăzute la art. I alin. (1) se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita bugetului aprobat.

(2) În vederea decontării sumelor prevăzute la art. I alin. (1), angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (2).

(4) Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor prevăzute la art. I alin. (1) se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

(5) Plata sumelor prevăzute la art. I alin. (1) se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, după verificarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București a îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (4).

Art. III.

(1) Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, sau a stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Pentru mai multe detalii si sursa, accesati link-ul: https://www.contzilla.ro/atentie-angajatori-masurile-de-sprijin-incepand-cu-1-iunie-2020-au-fost-publicate-oug-92-2020/