Informatii utile obtinere autorizatii

Informatii utile pentru viitorii Antreprenori SMART, despre obtinerea autorizatiilor necesare pentru functionarea firmelor.

Ne propunem sa venim in intampinarea nevoii de informare a antreprenorilor, de aceea in pagina Biblioteca SMART, acestia vor putea gasi inspiratie, ajutor si sustinere.
In cadrul sesiunlor individuale de consultanta/mentorat viitorii Antreprenori SMART primesc informatii utile pentru infiintarea firmelor.
Un aspect important  pentru functionarea firmelor este acela de a obtine toate autorizatiile necesare in functie de domeniul de activitate ales. Informatii direct de la sursa despre obtinerea autorizatiilor necesare functionarii firmelor.

 

Intalniri cu Antreprenorii SMART- Opinia Nationala

Articol publicat in Opinia Nationala, nr. 849/ 19 febr.2019, pag.3

 

INTALNIRI CU ANTREPRENORII SMART

 

Etapa a II-a a proiectului Antreprenori SMART – Tineri Responsabili, Ambitiosi, Motivati, de Succes” a debutat cu doua intalniri cu castigatorii Competitiei de Planuri de Afaceri, viitorii Antreprenori SMART.

Asociatia ”Societatea Nationala Spiru Haret pentru Educatie, Stiinta si Cultura”, in calitate de beneficiar al Proiectului, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, a demarat in luna Ianuarie 2019 implementarea Activitatii 5. Acordarea de sprijin pentru infiintarea firmelor si acordarea de subventii, in scopul atingerii obiectivului general al Proiectului, respectivsustinerea antreprenoriatului prin infiintarea de intreprinderi cu profil non-agricol in mediul urban si crearea de noi locuri de munca.

In data de 9 ianuarie 2019 in cadrul intalnirii echipei de implementare a Proiectului la sediul principal din Bucuresti au fost discutate aspecte organizatorice privind startul Etapei a II-a a Proiectului si au fost stabilite intalniri cu castigatorii Competitiei de Planuri de Afaceri, viitorii Antreprenori SMART.

Pentru a se asigura prezenta tuturor viitoriilor Antreprenori SMART s-a stabilit ca intilnirile cu acestia sa se realizeze la cele doua sedii de implemtare ale Proiectului. Prima intalnire cu Antreprenori SMART a avut loc la Campulung – la sediul secundar al Proiectului: Facultatea de Stiinte Economice – USH, Strada Traian, nr. 233, in data de 16 ianuarie 2019, iar cea de-a doua la Bucuresti sediul principal al proiectului – sediul central USH – Str. Ion Ghica, nr.13, in data de 17 ianuarie 2019. In cadrul ambelor intalniri au fost prezentate si discutate aspecte generale si organizatorice esentiale pentru activitatea A.5 Acordarea de sprijin pentru infiintarea firmelor si acordarea de subventii.

Scopul principal al acestor intilniri a fost familiarizarea Antreprenorilor SMART din Regiunea Sud Muntenia cu subactivitatile Proiectului: SA 5.1 Infiintare firme, acordare subventii si monitorizarea implementarii planurilor de afaceri si SA 5.2 Acordare de sprijin pentru infiintarea firmelor in cadrul unor sesiuni de consultanta/mentorat.

Ambele intalniri au debutat cu prezentarile echipei de implementare a Proiectului si a castigatorilor Competitiei Planurilor de Afaceri. Fiecarui Antreprenor SMART i-a fost prezentat Expertul Consultant cu care va colabora in aceasta etapa. De asemenea, a fost prezentat fluxul de comunicare dintre Antreprenorii SMART si echipa de implementare a Proiectului. In acest sens, au fost puse la dispozitia Antreprenorilor SMART doua adrese de e-mail – una pentru comunicarea directa cu Expertii Consultanta Antreprenoriala si o alta adresa dedicata comunicarii cu echipa de management.

Au fost discutate aspecte generale ale implementarii SA 5.1Infiintare firme, acordare subventii si monitorizarea implementarii planurilor de afaceri, subactivitate care va debuta la momente diferite pentru fiecare antreprenor in parte, in functie de incheierea activitatii de consultanta/mentorat a fiecarui Antreprenor SMART. In cadrul acestei subactivitati se vor infiinta noile firme (Start Up-uri), se vor semna Contractele de Subventie si se va acorda finantarea in doua transe.

Antreprenorii SMART au fost informati in legatura cu urmatoarele aspecte: Expertii Consultanta Antreprenoriala impreuna cu Consilierul Juridic, sub indrumarea Coordonatorului Activitate mentorat, infiintare si monitorizare firme, vor analiza documentele de infiintare a Start Up-urilor in vederea crearii conditiilor de semnare a Contractelor de Subventii. Prima transa de finantare, respectiv maximum 75% din valoarea Bugetului Planul de Afaceri, se acorda dupa semnarea Contractelor de Subventii. Transa a doua din subventie va fi acordata intr-o perioada de maximum 12 luni de la infiintarea firmelor, cu conditia ca acestea sa atinga obiectivele asumate prin Contractul de Subventie, respectiv venituri din activitatea finantata (cu codul CAEN principal din Planul de Afaceri aprobat), reprezentand minimum 30% din valoarea transei initiale. In cadrul acestei subactivitati, Expertii Consultanta Antreprenoriala vor monitoriza activitatea firmelor nou infiintate si vor efectua vizite de monitorizare la sediile firmelor, in cadrul carora vor verifica si analiza atat activitatea firmei (respectarea cheltuielor prevazute in Bugetul Planului de Afaceri), cat si achizitiile efectuate.

Principalul subiect al acestor intalniri a fost dedicat subactivitatii SA 5.2 Acordare de sprijin pentru infiintarea firmelor in cadrul unor sesiuni de consultanta/mentorat.

In acest context Antreprenorii SMART au fost informati cu urmatoarele aspecte: Expertii Consultanta Antreprenoriala, sub indrumarea Coordonatorului Activitate mentorat, infiintare si monitorizare firme si cu suportul juridic al Consilierului Juridic vor acorda consultanta/mentorat in cadrul unor sesiuni individuale cu fiecare castigator al Competitiei de Planuri de Afaceri. La inceputul acestei subactivitati Expertii Consultanta Antreprenoriala impreuna cu Antreprenorii SMART vor stabili un calendar de sesiuni individuale de consultanta/mentorat. Tot atunci fiecarui Antreprenor SMART i se va pune la dispozitie un model de Plan Personalizat de Consultanta, plan la care se pot adauga si alte puncte in functie de specificul activitatii alese si de prioritatile preconizate pentru infiintarea firmei.

In contextul acestor intalniri cu Antreprenorii SMART s-a insistat ca achizitia de bunuri si servicii sa respecte Principiile economicitatii, eficientei si eficacitatii indiferent de valoarea estimata a achizitiei, asa cum prevede Ordinul MFE nr. 1284/2016.

La finalul celor doua intalniri Antreprenorii SMART au formulat o serie de intrebari la care au primit raspunsuri din partea echipei de implementare a Proiectului.

Dupa aceste intalniri, incepand cu a doua jumatate a lunii Ianuarie 2019, toti Antreprenorii SMART au participat la primele sesiuni individuale de consultanta/mentorat cu Expertii Consultanta Antreprenoriala. Aceste sesiuni vor continua si in perioada urmatoare, pana ce toate firmele vor fi infiintate (pana in luna iunie 2019).

S-a remarcat interesul crescut al Antreprenorilor SMART, pentru implementarea Planurilor de Afaceri, astfel conform preconizarilor, incepand cu luna martie vor fi infiintate primele noi firme, din cadrul Proiectului, care isi vor incepe activitatea.

Aspecte privind modul de implementare a activitatilor in cadrul proiectului, incepute in cursul lunii ianuarie 2019 sunt disponibile pe websiteul http://antreprenorismart.ro/ si pe Portalul http://portal.antreprenorismart.ro/.

Mult succes Antreprenorilor SMART in implementarea Planurilor de Afaceri!

Expert PR

Loredana MEGA

Manager Proiect

Marin CRUCERU

Telefon: 021.312.23.01

E-mail: antreprenorismart@gmail.com

https://www.facebook.com/antreprenorismart

https://www.linkedin.com/company/antreprenori-smart/

http://antreprenorismart.ro

ANTREPRENORII SMART LA STARTUL UNEI NOI ETAPE

A demarat o noua etapa in cadrul proiectului Antreprenori SMART – Tineri Responsabili, Ambitiosi, Motivati, de Succes”, Cod SMIS 104098, ce consta in acordarea de sprijin pentru infiintarea firmelor si acordarea de subventii!

 

Asociatia ”Societatea Nationala Spiru Haret pentru Educatie, Stiinta si Cultura”, in calitate de beneficiar al proiectului, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, a demarat in luna ianuarie 2019 noi subactivitati, pornind de la obiectivul general al proiectului, respectiv sustinerea antreprenoriatului prin infiintarea de intreprinderi cu profil non-agricol in mediul urban si crearea de noi locuri de munca

Conform Graficului de Activitati al proiectului, in perioada 01 noiembrie – 31 decembrie 2018, s-a derulat subactivitatea SA 3.2 Desfasurare Stagii practica. Câstigatorii Competitiei Planurilor de Afaceri au desfasurat activitatea de practica la partenerii de practica. Fiecare Stagiar a beneficiat de indrumarea unui mentor din cadrul partenerului de practica si a fost monitorizat de o echipa de experti in consultanta antreprenoriala, din cadrul proiectului. Toti cei 39 de stagiari, repartizati la 37 de mentori, au parcurs stagiul in luna Decembrie 2018, pe baza Programului individual de practica. Parcurgerea acestui stagiu a reprezentat o conditie obligatorie pentru trecerea in etapa urmatoare, cea de infiintare de intreprinderi.

Luna ianuarie 2019 a debutat cu o noua activitate importanta pentru antreprenorii selectati in urma Competitiei de Planuri de Afaceri, respectiv A.5 Acordarea de sprijin pentru infiintarea firmelor si acordarea de subventii. Acesta cuprinde doua subactivitati SA 5.1 Infiintare firme, acordare subventii si monitorizarea implementarii planurilor de afaceri si SA 5.2 Acordare de sprijin pentru infiintarea firmelor in cadrul unor sesiuni de consultanta/mentorat.

In cadrul primei subactivitati câstigatorii competitiei vor beneficia de indrumare in vederea infiintarii firmelor. Ulterior infiintarii firmelor, echipa de experti va analiza documentele de infiintare si conditiile de eligibilitate, cu scopul incheierii contractelor de subventii si acordarea primei transe din subventie, respectiv maximum 75% din valoarea aprobata initial prin Panul de Afaceri.

Transa a doua din subventie va fi acordata intr-o perioada de maxim 12 luni de la infiintarea firmelor, cu conditia ca acestea sa atinga obiectivele asumate prin contractul de subventie, respectiv venituri reprezentând minim 30% din valoarea transei initiale.

A doua subactivitate presupune acordarea de consultanta/metorat pentru câstigatorii Competitiei Planurilor de Afaceri, atât in vederea identificarii celor mai avantajoase forme juridice de infiintare a firmelor, cât si pentru consolidarea aptitudinilor antreprenoriale si manageriale. In acest context au avut loc primele intâlniri informative, pe 16 ianuarie 2018 la Campulung- sediul secundar al proiectului Facultatea de Stiinte Economice – USH, si respectiv 17 ianuarie 2018 la Bucuresti, sediul principal al proiectului- sediul central USH – Str. Ion Ghica, nr.13. La aceste intâlniri au participat echipa de experti in consultanta antreprenoriala, echipa de management a proiectului si antreprenorii. Acestia au fost informati despre etapele urmatoare, pe care trebuie sa le parcurga in vederea implementarii Planului de Afaceri si le-a fost prezentat expertul in consultanta antreprenoriala dedicat fiecaruia. De asemenea au primit raspunsuri si clarificari la intrebarile adresate.

Pentru a veni in sprijinul nevoii de informare si promovare a antreprenorilor, in luna ianuarie debuteaza si subactivitatea SA 7.2 Campanie de organizare de evenimente de sustinere si promovare intreprinderi. Aceasta subactivitate se va desfasura pâna in decembrie 2020 si consta in organizarea a patru evenimente de sustinere si promovare a firmelor infiintate prin proiect, precum si a produselor/ serviciilor acestora. In cadrul acestor evenimente vor fi invitati antreprenori de succes, care vor impartasi din experienta lor, obiectivele acestora fiind de a sprijinii antreprenorii, de a crea parteneriate si de a realiza schimbul de experienta intre antreprenori. Participantii la cele patru evenimente, vor fi invitati sa completeze un chestionar, ce va fi parte a unui studiu, ce va debuta in luna iulie, in cadrul subactivitatii SA 7.3 Efectuarea unei analize si elaborarea unui studiu privind impactul programelor de sprijin a antreprenoriatului asupra mediului de afaceri in regiunea de implementare Sud Muntenia.

Detalii referitoare modul de implementare a activitatilor ce urmeaza sa se desfasoare in cadrul proiectului vor fi disponibile pe websiteul http://antreprenorismart.ro/, cât si pe Portalul http://portal.antreprenorismart.ro/.

Mult succes in implementarea Planurilor de Afaceri antreprenorilor SMART!

Expert PR

Loredana POPESCU

Manager Proiect

Marin CRUCERU

Telefon: 021.312.23.0

E-mail: officeantreprenorismart@gmail.com

https://www.facebook.com/antreprenorismart

https://www.linkedin.com/company/antreprenori-smart/

http://antreprenorismart.ro